Isı Geri Kazanım Sistemleri

Flash Buhar Geri Kazanım Sistemleri
Flaş Buhar, basınç altındaki sıcak suyun basıncının düşürülmesinden dolayı ortaya çıkan enerjinin bir miktar suyu buharlaştırması sonucu elde edilir. Eğer geri kazanılmazsa büyük miktarda enerji kondens tankı havadanlığından çöpe atılmış olur. Flaş buharın kondensten ayrıştırılarak kullanılması demek aynı miktardaki buharın kazanda daha eksik üretilmesi, yani enerji tasarrufu demektir. Flash buhar sistemlerindeki en kritik konu enerjinin geri kazanılacağı flash buhar tankının hacim hesaplarının çok hassas bir şekilde yapılması ve hesaplamalar yapılırken sistem analizinin doğru çıkartılmasıdır. Eğer yapılan hesaplarda tank hacmi küçük veya büyük seçilirse tüm yatırımın tamamen boşa gitmesi söz konusudur.

Tekstil Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri
Enerji verimliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biri prosesler sonucunda ortaya çıkan atık ısıyı geri kazanmaktır. Her prosesin kendine özel bir akış şeması ve işleyişi vardır. Amaç, enerji verimliliği sağlamak olduğu için, yapılacak çalışmaların hepsi söz konusu proseslerin dikkatlice incelenmesi ve bu proseslere özel çözümler geliştirmesi ile mümkündür. Tekstil fabrikalarında Yıkama, Boyama, Apre işlemlerinde kullanılan sıcak su, özelliklerini kaybedince veya işlem sonunda atılmak üzere drenaj hattına verilir. İşte bu atık suyun ısı enerjisini kullanarak taze besleme suyuna aktarma işlemine ısı geri kazanımı demekteyiz.

Baca Geri Kazanım Sistemleri (Ekonomizer)

Ekonomizer ile ısı, buhar veya güç üretim tesislerinde kazanlardan veya fırınlardan çıkarak bacaya giden atık gazların üzerinde bulunan…

Flash Buhar Geri Kazanım Sistemleri

Flash Buhar Geri Kazanım Sistemleri

Flaş buhar geri kazanım sistemleri, enerji ihtiyacını buhardan elde edilen güçle ortaya çıkaran yenilikçi çözümlerdir. Bu çerçevede başarılı…

Atık Isı Geri Kazanım Sistemleri

Atık ısı geri kazanım sistemleri konusunda başarılı mühendislik çözümleriyle fark yaratan Flowmech Mühendislik ile iş birliği yapabilirsiniz. Enerji…

Flowmech Telefon
Flowmech Mail
Flowmech Sosyal Medya